Informacje prawne na temat serwisu «www.arnigel.pl» [„Serwis”]

Wydawcą Serwisu jest BOIRON Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 19 414 756 €

Siedziba : 2 avenue de l’Ouest Lyonnais – 69 510 Messimy

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS w Lyonie pod numerem 967 504 697 [„BOIRON”]

Administrator : internet@boiron.fr
BOIRON jest spółką specjalizującą się w produkcji, promocji i dystrybucji produktów farmaceutycznych, w tym homeopatycznych.

Podczas odwiedzania strony, należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz podanych niżej zasad. Dostęp i przeglądanie Serwisu są równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków korzystania z Serwisu.

Informacje ogólne
Strona została stworzona i wykonana przez BOIRON oraz Agence Nouveau Monde DDB z siedzibą w Lyonie.

REDAKCJA I DESIGN
Nouveau Monde DDB
SAS o kapitale wynoszącym 2 034 063, 20 €
Siedziba : 45 Quai Rambaud 69286 - Lyon Cedex 02
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS w Lyonie pod numerem 387 471 485

HOST
PEER1 France
Spółka akcyjna uproszczona o kapitale wynoszącym 637.584 €
Siedziba : Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille - 06410 BIOT
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS w Cannes pod numerem B 749 865 820.

Karta ANSM
Informacje zawarte w Serwisie zostały sporządzone między innymi zgodnie z „kartą dotyczącą komunikacji firm farmaceutycznych w Internecie” ustanowioną przez francuską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Leków i Produktów Leczniczych (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, ANSM).
Strona otrzymała pozwolenie reklamowe nr 16/12/60019350/GP/001
BOIRON zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia, w każdym momencie, informacji udostępnionych w Serwisie w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów.

Informacje zawarte w Serwisie
Serwis jest serwisem informacyjnym przeznaczonym do użytku publicznego. Serwis powstał w celu promocji leku homeopatycznego o nazwie Arnigel, stosowanego w leczeniu miejscowym następstw niewielkich urazów (siniaki, stłuczenia) i w bólach mięśni po wysiłku fizycznym Zawiera treści dotyczące niewielkich urazów jak również udostępnia porady dotyczące użytkowania.

Prawo własności intelektualnej
Prawa autorskie
Prawa autorskie do Serwisu w zakresie niezbędnym dla jego prowadzenia przysługują BOIRON. Serwis opracowała Agence Nouveau Monde DDB.
Wszelkie fotografie, teksty, hasła reklamowe, logotypy, animacje, obrazy, ilustracje oraz wszystkie inne elementy zawarte w Serwisie, stanowią własność BOIRON lub osób trzecich, które upoważniły BOIRON do ich używania.
Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim (Copyright Law) i konwencjami międzynarodowymi. (Copyright © BOIRON 2017- Wszelkie prawa zastrzeżone).
Serwis jest przeznaczony wyłącznie do osobistego użytku. Powielanie, na nośniku papierowym lub informatycznym Serwisu lub utworów w nim zawartych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem wyłącznie osobistego użytku, który wyklucza jakiekolwiek wykorzystanie do celów reklamowych i/lub handlowych.
Z wyjątkiem powyższego zapisu powielanie, przedstawianie, używanie lub zmiany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku utworów zawartych w Serwisie, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej zgody BOIRON jest zabronione.

Ochrona znaków towarowych
Nazwy, logotypy, znaki towarowe, które pojawiają się w serwisie stanowią znaki chronione. Wszelkie powielanie, odtwarzanie, używanie lub umieszczanie tych znaków bez uprzedniej zgody BOIRON jest zabronione.

Zawartość i aktualizacja treści
W celu aktualizacji danych w Serwisie BOIRON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub usuwania informacji zawartych w Serwisie w każdym momencie.

Cookies
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, używamy plików cookies własnych oraz osób trzecich. Są one niezbędne dla prawidłowego działania i wyświetlania serwisu, przyczyniają się do poprawy jakości korzystania z serwisu przez użytkowników, pomagają w prowadzeniu statystyk lub w wyborze reklamy dedykowanej.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z naszą polityką cookies.

Odpowiedzialność za wpisy i wiadomości
Rubryka « Kontakt» zawarta w Serwisie odsyła do strony « kontakt» serwisu www.boiron.pl. Zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu treści oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, stanowiących zagrożenie lub niezgodnych z prawem, a także wszelkich treści, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowań wykazujących znamiona przestępstwa, pociągających do odpowiedzialności cywilnej lub które naruszałyby prawo w jakikolwiek sposób.

Prawo obowiązujące
Serwis podlega prawu polskiemu.